Lymfmassage

Behandlingen lämpar sig för alla, men speciellt personer med någon typ av svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Överflödig vätska och fett transporteras bort. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

Hur fungerar lymfmassage?
Lymfsystemet stimuleras med djupandning och lätta tryck och strykningar i lymfflödets riktning. Behandlingen blir därför en blandning av muskelmassage, andning och tryck och ibland något djupare grepp för att lösa upp fibroserna. Detta är en mycket lugnande behandling. Lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad! 

Lymfmassagen sätter fart på kroppens avlopp.
Alla vet att ett blåmärke försvinner – men få vet hur!
De röda blodkropparna som kommit ut i vävnaderna från ett trasigt blodkärl måste ”städas bort” och transporteras tillbaka till blodcirkulationen. Detta sker genom lymfsystemet.

Precis som i alla ”avloppssystem” kan det bli stockningar i lymfsystemet – dvs. vätskan med slaggprodukter (lymfan) flyter inte på i den takt som behövs, utan ”skräpet” blir kvar i vävnaderna, där de bildar förtätningar och så småningom fettväv med inväxning av bindväv, det kallas fibroser. Det blir “bullar” som sitter tex på insidan av knäna och celluliter.

I denna förtätade vävnad fastnar ytterligare lymfvätska och slaggprodukter och hela systemet fungerar ännu sämre – en ond cirkel har startat. Smärta och sjukdomar uppstår. Man kan säga att det är som att lämna kvar disksvampen i diskbaljan när du släpper ut vattnet, det rinner sakta och det blir smuts kvar i diskbaljan.

BOKA Lymfmassage

Lästips!- Om torrborstning och lymfsystemet